Poslední aktualizace / Last update:  04.06.2013

 ČASOPISY A KNIHY  /  MAGAZINES AND BOOKS

OBRÁZEK / PICUTRE NÁZEV  /  TITLE POPIS  /  DESCRIPTION

INFO

JAZYK / LANGUAGE STÁHNOUT / DOWNLOAD
Tour Around World - New York
(magazine)
Cesty kolem světa - New York
(časopis)
photo scan complete document
kompletní přeskenovaný dokument
CZE
American Week, So Tasty America
(magazine)
Americký týden, Tak chutná Amerika
(časopis)
photo scan complete document
kompletní přeskenovaný dokument
CZE
Companion Travelers - New York
(book - guide)
Společník cestovatele - New York
(kniha - průvodce)
photo scan several pages
několik přeskenovaných stránek
CZE
Never Again, 11/9/2001
(book)

Nikdy více, 11/9/2001
(kniha)
photo scan several pages
několik přeskenovaných stránek
CZE
World Of Earth - New York
(magazine)
Země světa - New York
(časopis)
photo scan several pages
několik přeskenovaných stránek
CZE
Glanc - American Special
(magazine)
Glanc - Americký speciál
(časopis)
photo scan several pages
 - only about NY
několik přeskenovaných stránek
 - pouze o NY
CZE
Taxis World - New York 1992
(special collectors edition, magazine)
Taxíky světa - New York 1992
(speciální sběratelská edice, časopis)
Ford Crown Victoria 1992 CZE